სამხატვრო ხელმძღვანელი დირექტორი შემოქმედებითი ჯგუფი ადმინისტრაცია ტექნიკური ჯგუფი
მაია ოდიშარია
მთავარი ადმინისტრატორი
2 34 28 99
odishariamaiko@gmail.com
თამარ ებრალიძე
იურისტი
ზურაბ გეწაძე
თეატრის დირექტორი
2 35 01 94
zuragets@yahoo.com
ნატო მახათაძე
ფინანსური სამსახურის უფროსი
2 35 57 17
nmakhatadze@mail.ru
გვანცა გურგენიშვილი
დასის მმართველი
2 35 31 52
gvantsa3@yahoo.com
მურმან კარტოზია
საზღვარგარეთთან ურთიერთობის მენეჯერი
2 35 02 03
ანი უგლავა
მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
2 34 28 99
Ankauglava@gmail.com
გიორგი ხოსიტაშვილი
ადმინისტრაციული მენეჯერი
maigio33@yahoo.com
ვალერი სტურუა
სადადგმო ნაწილის გამგე
2353152
vsturua@mail.ru
მაია აიდარაშვილი
ბუღალტერი
2 35 57 17
aidarashvilimaia@gmail.com
გელა ჯაჭვაძე
შესყიდვების კოორდინატორი
2 35 70 13
სოფო ლობჟანიძე
პროექტების მენეჯერი
2 35 01 94
sophiolobzhanidze@gmail.com
მარიამ სოფო ქორიძე
არქივარიუსი
2 35 31 52
sofamariamk@yahoo.com
შორენა ჩიბუხაია-ბეშკენაძე
კადრების აღრიცხვისა და საქმისწარმოების კოორდინატორი
2 35 01 94
shorenkaa@yahoo.com
მამუკა მესხიშვილი
სამეურნეო დარგის მენეჯერი
სალომე უზუნაშვილი
სოციალური მედიის მენეჯერი
2 34 28 99
salome.uzunashvili@gipa.ge