კონტაქტი

დავით აღმაშენებლის გამზ. #164
0112 თბილისი, საქართველო
+995 032 34 28 99
+995 032 35 01 94
info@tumanishvilitheatre.ge