სამხატვრო ხელმძღვანელი დირექტორი შემოქმედებითი ჯგუფი ადმინისტრაცია ტექნიკური ჯგუფი
ლევან მჭედელაძე

განათლება:


სამუშაო გამოცდილება:


სხვა აქტივობები: