24 ოქტომბერი | 20:00
ბილეთის შეძენა
25 ოქტომბერი | 20:00
ბილეთის შეძენა
26 ოქტომბერი | 20:00
ბილეთის შეძენა
27 ოქტომბერი | 20:00
ბილეთის შეძენა
28 ოქტომბერი | 20:00
ბილეთის შეძენა
სიახლე
პრემიერა - დედა კურაჟი
მეფე ლირი - კათარზისი უდაბნოში
ჩამოსულების ბედი მაშინ, როცა ქვეყანა დიდია...