პრემიერა
17 ოქტომბერი | 20:00
20 ოქტომბერი | 20:00
21 ოქტომბერი | 20:00
22 ოქტომბერი | 20:00
პრემიერა
24 ოქტომბერი | 20:00
სიახლე
"მწვანე ბარათი" - საპრემიერო სამზადისი!
პრემიერა - "მწვანე ბარათი"
ახალი სეზონი თუმანიშვილის თეატრში!
გიორგი სიხარულიძე - თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი